img

วันที่ลง :  19-12-2014

การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ที่กระทรวงการคลังประกาศถอนคืน

 

เหรียญกษาปณ์ถอนคืน

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 127 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตราพ.ศ. 2501 ม. 13 ทวิ การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์จ่ายแลกที่ประกาศถอนคืนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 127 พ.ศ. 2538 และกฎกระทรวงถอนคืนเหรียญกษาปณ์อลูมิเนียมราคา 5 สตางค์ พ.ศ. 2551 ออกความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

 

รายการ รายการ ราคา น้ำหนัก เส้นผ่าศูนย์กลาง
เหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาวเคลือบไส้ทองแดง 5 บาท 12 กรัม 29.5 มม.
ฉบับที่ 127 (พ.ศ.2538)

เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)

เคลือบไส้ทองแดง

5 บาท 12 กรัม 30 มม
ออกตามความใน เหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว 1 บาท 7.5 กรัม 27 มม.
พระราชบัญญัติเงินตรา เหรียญกษาปณ์ชนิดทองขาว หรือโลหะสีขาว
(ทองแดงผสมนิกเกิล)
1 บาท 7 กรัม 25 มม.
พ.ศ. 2501 เหรียญกษาปณ์ชนิดทองเหลือง 50 สตางค์ 4.9 กรัม 23 มม.
เหรียญกษาปณ์ชนิดทองเหลือง 25 สตางค์ 2.8 กรัม 20.5 มม.

ถอนคืนเหรียญกษาปณ์

อลูมิเนียมราคาห้าสตางค์

พ.ศ. 2551

เหรียญกษาปณ์อลูมิเนียม 25 สตางค์ 0.6 กรัม 16 มม.

 

ผู้มีเหรียญกษาปณ์ที่ประกาศถอนคืนข้างต้น สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อื่น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ หรือสถานที่ที่กรมธนารักษ์ประกาศกำหนด ได้แก่ ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ นครสวรรค์ ของแก่น อุบลราชธานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี

จำนวนครั้งที่เข้าชม : 793 ครั้ง
ลงข้อมูลโดย : Administrator