img

วันที่ลง :  19-12-2014

ติดต่อสอบถาม

 

c_1.jpg

 

1. ที่ทำการ อาคารสำนักบริหารเงินตรา ณ โรงกษาปณ์ รังสิต

 

ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส่วนอำนวยการ และส่วนจัดการเงินคงคลัง  

โทรศัพท์ 0 2565 7901 , 0 2565 7904-5 , 0 2565 7919 , 0 2565 7906 
โทรสาร 0 2565 7920 
MOF IP Phone : 136-2723 
E-mail :  bcm@treasury.go.th

c_3.jpg

 

หน่วยรับแลกจ่ายแลกสำนักบริหารเงินตรา
โทรศัพท์ 0 2565 7945 
โทรสาร 0 2565 7952

c_4.jpg

 

2. หน่วยรับแลก จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์รายย่อย และ e-Catalog อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์


ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0 2282 4109 – 10 , 0 2282 7404
โทรสาร 0 2282 4110

c_5.jpg

 

3. หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ภายในกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2618 6340 , 0 2273 0899-902 ต่อ 5115

จำนวนครั้งที่เข้าชม : 2104 ครั้ง
ลงข้อมูลโดย : Administrator