img

ถาม : เว็บไซต์..... เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร

ตอบ : เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ รวมถึงข้อมูลธนารักษ์ของประชาคมอาเซียน

 

ถาม : ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์หรือไม่

ตอบ : ไม่จำเป็นต้องสมัคร แต่ถ้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์จะได้รับสิทธิพิเศษจากการรับ newsletter, การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรม หรือถามโพสต์ข้อความบนเว็บบอร์ด

 

ถาม : เว็บไซต์รองรับ browser อะไรบ้าง

ตอบ : ด้วยการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive เพื่อการรองรับการแสดงผลบนทุก flatform เว็บไซต์จึงจำเป็นต้องรันบน browser chrome ,firefox, internet explorer10 (IE10) ขึ้นไป เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง